M MUNDUS,
Mateja Sušin Brence s.p.

prostorsko načrtovanje in

arhitekturno projektiranje,
Artiče 54i,
8253 Artiče

 

+386 (7) 49 66 779
+386 (41) 386 572
mateja@mmundus.si
www.mmundus.si

 

Kako do nas? 

 

Za Vas po predhodnem dogovoru

tudi v pisarni v Brežicah!

 

Storitve


 

Ustvarjanje arhitekture, kot zelo širokega pojma, ni le postavitev izbranih objektov v prostor, pa naj si bo to v širše okolje ali majhno sobico… je ukvarjanje s prostorom, oblikovanje le-tega in poskus dojemanja s strani uporabnika, s pridihom nas samih.
Vsak projekt je svoj individuum in je tako tudi obravnavan. Vsaka lokacija je specifična in vsak naročnik. Skupek vseh teh raznovrstnosti nikakor ne more biti tipski, je pa nedvomno unija vseh kvalitet in je posledično unikaten, samosvoj.
Načrt ni le nekaj črt… grafika ni le nekaj znakov in barv… V svetu uporabnikov arhitekture, tudi objekt ni le nekaj zidakov in betona, temveč naj bi bilo naselje, dom, pisarna, muzej… z vsemi pripadajočimi razmisleki in obdelavami, barvami, toplino, ustvarjalnostjo.(citat)

Storitve

  • izdelava vseh vrst projektne dokumentacije za stavbe (IDZ, PGD, PZI, PID)
  • izdelava projektne dokumentacije za legalizacije nedovoljenih gradenj
  • izdelava vodilnih map za projektno dokumentacijo
  • vodenje upravnih postopkov pri pridobivanju gradbenega in uporabnega dovoljenja
  • projektno vodenje priprave prostorskih aktov in investicij
  • izdelava natečajnih nalog in žiriranje v natečajnih komisijah
  • izdelava vlog za gradbeno dovoljenje za nezahtevne objekte

M MUNDUS, Mateja Sušin Brence s.p.
Izvedba: Teva Art

M MUNDUS, Mateja Sušin Brence s.p.

Artiče 54i, 8253 Artiče
+386 41 386 572
mateja@mmundus.si