M MUNDUS,
Mateja Sušin Brence s.p.

prostorsko načrtovanje in

arhitekturno projektiranje,
Artiče 54i,
8253 Artiče

 

+386 (7) 49 66 779
+386 (41) 386 572
mateja@mmundus.si
www.mmundus.si

 

Kako do nas? 

 

Za Vas po predhodnem dogovoru

tudi v pisarni v Brežicah!

 

O podjetju


Celovitost in kakovost storitev v dogovorjenih rokih za dvig kulture bivanja!

Naše osnovno vodilo je zaznati potrebe in želje naročnika ter jih strokovno nadgraditi v skladu s sodobnimi oblikovnimi in tehnološkimi dognanji v cilju kakovostnega in sodobnega bivanja. S skupino zunanjih sodelavcev, strokovnjakov nudimo celovit prostorski inženiring od svetovanja do pridobitve dovoljenj za poseg v prostor ter vse do opremljanja prostorov. Podpora tekom celotnega procesa investicije predstavlja našo prednost pred ostalimi podjetji.
Večji del dejavnosti se  odvija na področju PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA (urejanje prostora, OPPN, urbanistična dokumentacija), poleg tega pa delujemo tudi na področju arhitekture (idejne zasnove gradbeno dovoljenje in druga dokumentacija, legalizacije), notranje opreme in svetovanja.
V okviru našega uspeha ne pozabljamo, da nekateri potrebujejo pomoč in podporo!

Vabimo vas, da v medsebojnem zaupanju in spoštovanju skupaj začrtamo pot do uresničitve vaše investicijske namere.

Veselimo se sodelovanja z vami!

Mateja Sušin Brence, univ.dipl.inž.arh.       A-0928

Pooblaščena arhitektka, registrrirana pri Zbornici za arhitekturo in prostor Slovenije:

  • odgovorna projektantka načrtov arhitekture za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte.
  • odgovorna prostorska načrtovalka za samostojno izdelavo urbanističnih načrtov, občinskih prostorskih načrtov, občinskih podrobnih prostorskih načrtov ter regionalnih prostorskih načrtov in državnih prostorskih načrtov
  • odgovorna nadzornica za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte

M MUNDUS, Mateja Sušin Brence s.p.
Izvedba: Teva Art

M MUNDUS, Mateja Sušin Brence s.p.

Artiče 54i, 8253 Artiče
+386 41 386 572
mateja@mmundus.si